Song of Youth (2019)

Drama • 111 minutes
Starring: Yu Qian Tang Mengjia Guangyuan Wang Mingyue Qin Zili Xu Zhang Guoli Wu Jing and others.
Director: Zhang Luan Writer: Zhang Luan
Released • March 22, 2019

A story between school kids and the teacher in a high school happened in 1985 China.

A.K.A. CN: 你是我生命中的一首歌  DE: 老师·好  ES: 老师·好  FR: 老师·好  PT: 老师·好  RU: 老师·好